Báo cáo số 3295/BC-BNV ngày 22/7/2019 của Bộ Nội vụ sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ

Xem toàn văn Báo cáo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.148.550

Khách Online : 1.289