Báo cáo số 3189/BC-BNV ngày 16/7/2019 của Bộ Nội vụ Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Bộ Nội vụ

Xem toàn văn Báo cáo: Tại đây

Tin khác

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 30.148.691

Khách Online : 1.281