[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tại các Bộ, ngành.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Đào tạo bồi dưỡng
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Học viện Hành chính Quốc gia
Nội dung