[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

Những giá trị của Nho giáo với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Việt Nam trong sạch, vững mạnh.

Năm 2017 - 2018
Lĩnh vực Tôn giáo
Cấp độ Bộ Nội vụ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài Học viện Hành chính Quốc gia
Nội dung