[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỰNG CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TRONG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA

Năm 01/01/2014
Lĩnh vực -1
Cấp độ Cấp Bộ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài ThS. Doãn Đức Hảo
Nội dung

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.197.508

Khách Online : 181