[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

CƠ SỞ KHOA HỌC ÁP DỤNG MÔ HÌNH TỰ QUẢN Ở CHÍNH QUYỀN XÃ

Năm 01/01/2014
Lĩnh vực Nghiên cứu khác
Cấp độ Cấp Bộ
Mô tả
Chủ nhiệm đề tài ThS. Trần Thị Minh Châu
Nội dung

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.167.232

Khách Online : 896