[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

HOÀN THIỆN TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ ĐÁP ỨNG YÊU CẤU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.

Năm 01/01/2014
Lĩnh vực Nghiên cứu khác
Cấp độ Cấp Bộ
Mô tả Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
Chủ nhiệm đề tài ThS. Đoàn Nhân Đạo
Nội dung Hoàn thiện tiêu chí và phương pháp đánh giá công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.658.063

Khách Online : 10.811