[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

MÔ HÌNH TỰ QUẢN CỦA CỘNG ĐỒNG THÔN, LÀNG , ẤP, BẢN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Năm 01/01/2013
Lĩnh vực Nghiên cứu khác
Cấp độ Cấp Bộ
Mô tả Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay
Chủ nhiệm đề tài TS. Hà Quang Ngọc - Văn phòng Bộ Nội vụ
Nội dung Mô hình tự quản của cộng đồng thôn, làng, ấp, bản đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính ở nước ta hiện nay
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.963.008

Khách Online : 314