[Quay lại danh sách đề tài khoa học]

CƠ CHẾ THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN TRONG ĐIỀU KIỆN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XHCN

Năm 01/01/2013
Lĩnh vực Nghiên cứu tổ chức, tổ chức bộ máy NN
Cấp độ Cấp Bộ
Mô tả Cơ chế tham gia quản lý nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
Chủ nhiệm đề tài TS. Vũ Trường Sơn - Vụ Tổng hợp
Nội dung Cơ chế tham gia quản lý nhà nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Số liệu thống kê

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.590.301

Khách Online : 238