Công văn số 79-CV/BCSĐ ngày 17/4/2020 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Thông báo số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư

11:23 20/04/2020

File đính kèm.

Xem toàn văn Công văn số 79-CV/BCSĐ Tại đây Tải về

Tin khác