Công văn số 292-CV/BCSĐ, ngày 29/4/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ về việc thực hiện Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW, ngày 20/4/2022 về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (11/6/1912-11/6/2022)

11:39 04/05/2022

Xem toàn văn trong File đính kèm dưới đây:

File đính kèm.

Công văn số 292-CV/BCSĐ Tải về
Hướng dẫn số 50-HD/BTGTW Tải về

Tin khác