Tin tức - Sự kiện (Nghị quyết TW4)

 • /DATA/2020/05/28-11_41_25_574.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tháng Năm và đạo lý dân tộc ‘ăn quả nhớ người trồng cây’

  Bắt đầu từ năm 1946, người dân Việt Nam và cả dân tộc này quen nếp cứ vào tháng Năm là mừng sinh nhật Bác Hồ. Nếp quen ấy xuất phát từ nguồn gốc sâu xa là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của con Lạc cháu Hồng, nhắc nhau ghi nhớ công ơn những người khai cơ, mở nước, dựng nghiệp, những anh hùng dân tộc hy sinh vì dân vì nước để các thế hệ nối tiếp được “ăn quả phải nhớ người trồng cây”....

 • /DATA/2020/05/27-11_38_29_153.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  “Bác Hồ là tấm gương lao động về ngôn từ”

  Trong di sản ngôn ngữ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài sản quý giá và sinh động, vừa cụ thể thiết thực đó chính là tấm gương lao động ngôn từ của Người....

 • /DATA/2020/05/18-16_10_31_536.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hồ Chí Minh - Nguồn cảm hứng bất tận

  Người là nguồn cảm hứng bất tận cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người....

 • /DATA/2020/05/17-08_51_31_498.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trao giải cho các tác phẩm chủ đề Học tập và làm theo Bác

  Lễ trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” diễn ra vào tối ngày 13/5 tại Nhà hát Lớn thành phố Hà Nội....

 • /DATA/2020/05/9-11_30_05_232.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ: Làm những việc có lợi cho dân, cho nước là trách nhiệm và danh dự của mỗi người

  Tối ngày 12/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Chương trình giao lưu điển hình toàn quốc năm 2020 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

 • /DATA/2020/05/3-09_05_14_318.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới

  Về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến và xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII để làm cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt ...

 • /DATA/2020/05/1-10_08_18_181.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hồ Chí Minh - Người yêu thương tất cả, chỉ quên mình

  Thương yêu con người là một trong những đức tính vô cùng cao quý của Bác Hồ. Tình yêu thương lớn lao ấy được thể hiện qua từng lời nói, việc làm trong cuộc đời của Người....

 • /DATA/2020/05/hcm__1_-10_01_07_979.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tư tưởng Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam thống nhất đất nước

  Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và định hướng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, tổ chức lực lượng và lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Tư tưởng của Người tiếp tục là ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước trong giai đoạn ...

 • /DATA/2020/05/0-09_57_22_606.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dấu mốc chói lọi của thời đại Hồ Chí Minh

  Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên khi đất nước đang đắm chìm trong đêm trường nô lệ; các phong trào đấu tranh yêu nước bị nhấn chìm trong bể máu. Yêu nước, thương dân, Người đã ra đi tìm đường cứu nước; đến với chủ nghĩa Mác - Lênin; sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng và hành động thực tiễn cách mạng của Người đã soi đường, chỉ lối để Đảng ta lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng ...

 • /DATA/2020/05/vov_ong_tran_quoc_vuong_wbku-15_37_59_212.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Học Bác để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, thực hiện Di huấn của Người, chúng ta quyết tâm xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh....