Nhận diện suy thoái - kinh nghiệm từ Hà Giang

05:37 23/12/2018 | Lượt xem : 1203

Lần đầu tiên một bộ công cụ đánh giá cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã được tỉnh Hà Giang xây dựng.

Trong bộ công cụ này, 27 biểu hiện suy thoái đã được cụ thể, được lượng hóa thông qua các thang điểm từ thấp đến cao, đi kèm với đó là giải pháp khắc phục tương ứng. Trong bối cảnh nhiều nơi sau kiểm điểm không tìm thấy các biểu hiện suy thoái thì cách làm của Hà Giang là một kinh nghiệm tốt khi các cán bộ, đảng viên tự soi và tự sửa khi thấy mình mắc khuyết điểm.

Trong số gần 13.000 cán bộ đảng viên thuộc diện phải đánh giá ở Hà Giang, thì hơn 80% có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến tự chuyển hóa.

Thậm chí ngay trong Ban thường vụ tỉnh ủy cũng có đến 13/14 đồng chí tự nhận mình có ít nhất một trong 27 biểu hiện suy thoái.

Điểm nổi bật trong bộ công cụ này, đó chính là việc đã lượng hóa rất cụ thể theo thang điểm và quan trọng hơn là đề cao tính tự giác của mỗi đảng viên trong việc tự đánh giá và sau đó là kế hoạch sửa chữa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online! 

Nguồn: vtv.vn