Gương điển hình tiên tiến (Nghị quyết TW4)

 • /DATA/2018/12/article-09_59_25_783.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Ninh Bình: Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  Đảng bộ tỉnh Ninh Bình hiện nay có 69.119 đảng viên, sinh hoạt tại 13 đảng bộ huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ với 724 tổ chức cơ sở đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Tỉnh uỷ Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết cụ thể, nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được tăng cường và đã có những đánh giá bước đầu, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các tổ chức đảng và đảng viên, nhằm phát huy hiệu quả, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

 • /DATA/2018/12/thuong_15391801438502107102888-05_01_18_861.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nam: Cần nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái để đẩy lùi

  Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý, các cấp ủy Hà Nam cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái trong nội bộ. 

 • /DATA/2018/12/medium_banh0203128_15_55_19_165-13_50_03_864.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương gương sáng đảng viên tiêu biểu trong công nhân

  Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018), ngày 3/2, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 18 gương sáng đảng viên năm 2018.

 • /DATA/2018/12/6_2tangco-11_24_38_437.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của địa phương

  CTTĐT - Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua luôn được tỉnh Lào Cai quan tâm. Điều đó được minh chứng là Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành riêng một Đề án - Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động, giai đoạn 2016-2020”.

 • /DATA/2018/12/hbt974-10_14_38_317.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào: "2 thạo - 3 đúng" tại huyện Bảo Thắng

  Trong thời gian qua phong trào thi đua trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã trở thành việc làm thường xuyên để cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nỗ lực phấn đấu. Trong đó việc thực hiện "2 thạo, 3 đúng" được triển khai mạnh mẽ và có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Một trong những tấm gương điển hình tiên tiến đó là đồng chí Phùng Ngọc Linh công chức Phòng Nội vụ huyện Bảo Thắng.