Gương điển hình tiên tiến (Nghị quyết TW4)

 • /DATA/2018/12/article-09_59_25_783.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Ninh Bình: Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII

  Đảng bộ tỉnh Ninh Bình hiện nay có 69.119 đảng viên, sinh hoạt tại 13 đảng bộ huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ với 724 tổ chức cơ sở đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Tỉnh uỷ Ninh Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết cụ thể, nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được tăng cường và đã có những đánh giá bước đầu, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế của các tổ chức đảng và đảng viên, nhằm phát huy hiệu quả, ý nghĩa của Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII.

 • /DATA/2018/12/thuong_15391801438502107102888-05_01_18_861.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nam: Cần nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái để đẩy lùi

  Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng lưu ý, các cấp ủy Hà Nam cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn để nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái trong nội bộ. 

 • /DATA/2018/12/bác_vượng_và_chị_mai_23_41_47_480-15_04_17_266.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Phát huy vai trò người có uy tín ở vùng cao, biên giới

  (ĐCSVN) – Đồng chí Trần Quốc Vượng mong người có uy tín sẽ phát huy vai trò vận động quần chúng, con em mình, bản làng, phun sóc bảo vệ an ninh biên giới, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ hủ tục lạc hậu… thực sự là nòng cốt bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở vùng biên giới.

 • /DATA/2018/12/quangcanhsoket-14_45_47_386.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thành phố Cao Bằng: Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm dương đạo đức Hồ Chí Minh

  Sáng ngày 07/5, Thành ủy Cao Bằng đã tổ chức Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và gặp mặt biểu dương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

 • /DATA/2018/12/tapthe-14_17_26_360.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Bắc Giang biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05

  (ĐCSVN) - 56 tập thể, cá nhân của tỉnh Bắc Giang là các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa được biểu dương và nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

 • /DATA/2018/12/medium_banh0203128_15_55_19_165-13_50_03_864.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên dương gương sáng đảng viên tiêu biểu trong công nhân

  Nhân kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018), ngày 3/2, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuyên dương 18 gương sáng đảng viên năm 2018.

 • /DATA/2018/12/6_2tangco-11_24_38_437.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của địa phương

  CTTĐT - Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua luôn được tỉnh Lào Cai quan tâm. Điều đó được minh chứng là Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành riêng một Đề án - Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động, giai đoạn 2016-2020”.

 • /DATA/2018/12/hbt974-10_14_38_317.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào: "2 thạo - 3 đúng" tại huyện Bảo Thắng

  Trong thời gian qua phong trào thi đua trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã trở thành việc làm thường xuyên để cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nỗ lực phấn đấu. Trong đó việc thực hiện "2 thạo, 3 đúng" được triển khai mạnh mẽ và có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Một trong những tấm gương điển hình tiên tiến đó là đồng chí Phùng Ngọc Linh công chức Phòng Nội vụ huyện Bảo Thắng.