Tin nổi bật

Nâng cao khả năng tự rèn luyện của cán bộ, công chức trong hoạt động thực tiễn (21/10/2015)

Trong tất cả các lĩnh vực công việc, con người luôn giữ vai trò quyết định sự thành bại, tồn tại và phát triển, là chủ thể quyết định hiệu năng của cơ sở vật chất kỹ thuật và hiệu quả, tiến trình của mọi công việc. V.I. Lênin đã chỉ rõ: "Trong lịch sử chưa hề có một giai cấp nào giành được quyền thống trị, nếu không đào tạo trong hàng ngũ của mình những lãnh tụ chính ...
?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp

góp ý hiến kế

Video

Đảng bộ Kdang đưa việc làm theo lời Bác vào cuộc sống

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.658.787

Khách Online : 11.298