Giải đáp các chính sách tiền lương

Xếp lương khi chuyển công tác

10:14 05/11/2009 | Lượt xem : 9405

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9405

 
Người gửi: 
Tôi tên Hồng, nguyên là Trung úy công an, hiện đang công tác tại một đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hồ Chí Minh.
Email: nlnt1980@yahoo.com
Nội dung: 
Trước khi chuyển công tác, tôi được xếp lương cấp hàm Trung úy là 4,6 từ 01/8/2006 nhưng tôi chỉ có trình độ Trung cấp.
Khi chuyển công tác, đơn vị mới xếp lương tôi theo ngạch cán sự (01.004) bậc 3 hệ số lương 2,26 có chênh lệch bảo lưu là 2,34 mốc nâng lương là 01/8/2008.
Tôi có nghiên cứu Thông tư số 79/2005/TT-BNV và nhận thấy tôi phải được xếp lương như sau:
Ngạch cán sự (01.004) bậc 6 hệ số lương 2,86 mốc nâng lương là 01/8/2006 (nếu có trình độ đại học tôi sẽ hưởng chuyên viên bậc 3 hệ số lương 3.00).
Sau đó được nâng lương lên bậc 7 hệ số lương 3,06 mốc nâng lương là 01/8/2008, hưởng chênh lệch bảo lưu là 1,54 trong 18 tháng.

Xin cho hỏi tôi hiểu có đúng không? Nếu tôi đúng tôi có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi chính đáng của tôi? Tôi có hỏi và được biết việc xếp lương được thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nội vụ thành phố.

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.005.600

Khách Online : 133