Giải đáp về các chính sách đối với công chức - viên chức

Về chế độ mai táng phí đối với cán bộ nghỉ việc theo Quyết định 130/CP ngày 30/6/2005 và Quyết định số 111/HĐBT ngày 13/10/1981

10:14 05/11/2009 | Lượt xem : 11501

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11501

 
Người gửi: 
Từ Xuân Mười - CB phòng Nội vụ huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Nội dung: 

 Thủ tục thanh toán chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc (nghỉ hưu xã) theo QD9130/CP

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.590.252

Khách Online : 218