Điểm tin địa phương - ngành nội vụ

Thành phố Nha Trang: Cải cách toàn diện

16:11 18/11/2016 | Lượt xem : 511

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 511

Cung cấp dịch vụ mức độ 3 và 4

Kết quả sơ kết 5 năm công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố cho thấy, công tác CCHC dần đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao và tình hình thực tế công tác của địa phương. Các dịch vụ hành chính công đã được thực hiện ở mức độ 1 và mức độ 2. Trên cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình thủ tục thực hiện dịch vụ, các giấy tờ cần thiết, các bước tiến hành, thời gian thực hiện, chi phí thực hiện dịch vụ; đồng thời cho phép người sử dụng có thể in ra giấy hoặc điền vào các mẫu đơn. Mức độ hài lòng của người dân được nâng lên gần 80%.

Giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa của TP. Nha Trang

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, Bộ Nội vụ chưa phê duyệt đề án vị trí việc làm nên việc triển khai cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm tại các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện được. Công tác hiện đại hóa hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm triển khai toàn diện nhưng trình độ năng lực cán bộ, công chức (chủ yếu ở cấp xã) còn hạn chế, nên việc ứng dụng một số phần mềm theo chỉ đạo của tỉnh chưa thực hiện đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Hệ thống TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện và xã đã được tỉnh công bố nhưng chưa cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu trên phần mềm một cửa điện tử nên quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho công dân gặp khó khăn. Công tác tuyên truyền cho người dân chưa sâu rộng nên bước đầu triển khai dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 còn nhiều bỡ ngỡ, chưa hiệu quả…

Ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ TP. Nha Trang cho biết, để công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả, việc rà soát TTHC đang được thành phố chỉ đạo triển khai nghiêm túc. Bên cạnh kiện toàn bộ máy các cơ quan, đơn vị, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thành phố đặc biệt chú trọng. Giai đoạn 2016 - 2020, dịch vụ hành chính công được nâng lên ở mức độ 3 và mức độ 4. Các giao dịch trong quá trình thụ lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ đều thực hiện qua mạng. Việc thanh toán chi phí sẽ được thực hiện trực tuyến, trả kết quả có thể thực hiện trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện. “Các cơ quan chức năng của thành phố đang tiếp tục đẩy mạnh triển khai cho cán bộ và người dân giải quyết các TTHC ở mức độ 3. Do một số cán bộ, công chức chưa thành thạo công việc, người dân chưa nắm bắt được đầy đủ thông tin, nên trong thời gian tới, phòng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thao tác và khai thác tốt các dịch vụ hành chính công mà thành phố cung cấp. Phấn đấu đến năm 2020, hầu hết các dịch vụ hành chính công được cung cấp trực tuyến qua mạng, mọi lúc, mọi nơi thông qua các ứng dụng truyền thông đa phương tiện”, ông Thịnh nói.

Cải cách toàn diện
Theo kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020, thành phố tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại và tập trung thực hiện đạt nhiều mục tiêu quan trọng như: giảm ít nhất 20% tổng thời gian giải quyết TTHC trên cơ sở đơn giản hóa, chuẩn hóa và thống nhất về hồ sơ và quy trình giải quyết TTHC; hoàn thiện cơ sở dữ liệu TTHC trên phần mềm một cửa điện tử; trang thông tin tiếp nhận giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của UBND thành phố và UBND cấp xã; nâng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về TTHC đạt trên 80%. Toàn bộ phản ánh, kiến nghị của người dân về quy định hành chính, giải quyết TTHC đều được giải quyết nhanh chóng, minh bạch, đúng quy định.

Bên cạnh đó, triển khai toàn diện, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn liền với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch TTHC, đảm bảo sự hài lòng của công dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt trên 80%. Trong đó, 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện trực tuyến ở mức độ 4 và có tối thiểu 30% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến ở mức độ 4. Toàn bộ TTHC áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng điện tử trên mạng tin học giữa các cơ quan hành chính thành phố, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực như: tài nguyên môi trường, kế hoạch đầu tư, xây dựng giao thông, lao động - thương binh và xã hội, công thương, tư pháp giảm xuống còn dưới 10%...

Các hoạt động như xây dựng và triển khai phần mềm nghiệp vụ phục vụ quản lý công tác chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị cũng được quan tâm, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Toàn bộ thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách, quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ sẽ được minh bạch hóa trên Cổng thông tin điện tử thành phố. Từ năm 2016, 100% văn bản hành chính trong danh mục UBND tỉnh quy định được gửi nhận hoàn toàn dưới dạng điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành, không gửi kèm văn bản giấy. Ngoài ra, trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố và UBND các xã, phường sẽ được đầu tư xây dựng, nâng cấp theo hướng hiện đại, văn minh, đáp ứng yêu cầu công vụ...

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.658.012

Khách Online : 10.780