Công tác kế hoạch

Quyết định số 409/QĐ-BNV ngày 17/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử tại Bộ Nội vụ

10:31 14/04/2016 | Lượt xem : 948

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 948
Tải file: Tại đây

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 40.949.026

Khách Online : 168