Công tác kế hoạch

Quyết định số 3970/QĐ-BNV ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2017

10:04 08/11/2016 | Lượt xem : 385

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 385
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.838.732

Khách Online : 149