Công tác kế hoạch

Quyết định số 3970/QĐ-BNV ngày 07/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2017

10:04 08/11/2016 | Lượt xem : 224

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 224

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 41.484.594

Khách Online : 267