Công tác kế hoạch

Quyết định số 1142/QĐ-BNV ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2016 – 2020

10:43 30/06/2016 | Lượt xem : 749

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 749
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.814.547

Khách Online : 216