Quy trình thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể tổ chức

Quy trình giao kế hoạch biên chế hành chính hàng năm đối với các Bộ, ngành và địa phương

09:01 03/11/2009 | Lượt xem : 5718

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5718

 Giao kế hoạch biên chế hành chính hàng năm đối với các Bộ, ngành và địa phương

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.198.366

Khách Online : 152