Biểu mẫu

Phiếu thu thập thông tin về chi mua sắm, sửa chữa tài sản từ nguồn kinh phí thường xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan TW khác năm 2014 (Áp dụng cho Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan TW khác) - Phiếu 8/VĐT-B

09:55 18/03/2015 | Lượt xem : 2248

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2248
Xem toàn văn Biểu mẫu tại file đính kèm: Tại đây
Công văn số 1075/BNV-KHTC

Tin khác

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.005.409

Khách Online : 95