Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

PAR INDEX 2012 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15:41 10/09/2014 | Lượt xem : 4928

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 4928

Xem chi tiết tại đây

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

  • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.418.627

Khách Online : 685