Các chương trình đề án, dự án

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011 - 2015

14:05 13/04/2015 | Lượt xem : 2578

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2578
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của Bộ Nội vụ giai đoạn 2011 - 2015

File đính kèm

Kế hoạch Tải về
  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 23.949.290

Khách Online : 503