Giải đáp về tổ chức bộ máy nhà nước

Hệ thống tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta ?

10:14 05/11/2009 | Lượt xem : 10864

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 10864


Người gửi: 

ndh_tn@yahoo.com.vn

Nội dung: 

Sơ đồ bộ máy hành chính nhà nước ở nước ta hiện nay

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.481.720

Khách Online : 156