Giải đáp về các chính sách đối với công chức - viên chức

Cho tôi hỏi quy định nào đối với cán bộ công chức được biệt phái sang làm việc chuyên trách cho dự án không được nâng lương?

10:14 05/11/2009 | Lượt xem : 7931

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 7931

Người gửi: 
Nguyễn Hoài Thanh: 
Email: hoaithanhkfw6@yahoo.com.vn
Nội dung: 
Cho hỏi có quy định nào đối với cán bộ chuyên trách cho dự án ODA không được nâng lương?.

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.481.704

Khách Online : 151