Giải đáp về các chính sách đối với công chức - viên chức

Cho tôi hỏi quy định nào đối với cán bộ công chức được biệt phái sang làm việc chuyên trách cho dự án không được nâng lương?

10:14 05/11/2009 | Lượt xem : 8162

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8162

Người gửi: 
Nguyễn Hoài Thanh: 
Email: hoaithanhkfw6@yahoo.com.vn
Nội dung: 
Cho hỏi có quy định nào đối với cán bộ chuyên trách cho dự án ODA không được nâng lương?.

  • banner-right-02
  • banner-right-03
  • banner-right-04
  • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.005.624

Khách Online : 137