Ý kiến đóng góp cho Ngành Tổ chức Nhà nước

 •   /DATA/2015/09/hanhchinh_kejw-13_13_34_785.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cải cách thủ tục hành chính: Nhìn từ góc độ thể chế (08/09/2015)

  Vấn đề cải cách thủ tục hành chính ở Việt Nam vốn đã được bàn luận nhiều trong suốt thời gian qua. Tập trung đánh giá những kết quả và hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cải cách hành chính, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

 •   /Uploads/image/lathithuhang/image/nam 2010/thang 10/anh15.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện (15/10/2010)

  Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI, Chương XI: Đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mục: Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước có ghi: “Tổng kết, đánh giá việc thực hiện chủ trương không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và một số cơ chế có liên quan để có chủ trương phù hợp”; và “Tổng kết việc thực hiện “nhất thể hoá” một số chức vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước để có chủ trương phù hợp”.

 •   ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dữ liệu hiện đang được cập nhật... (03/05/2009)

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

 • banner-05

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.418.863

Khách Online : 680