Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

 •   /DATA/2020/02/kyket-11_31_32_755.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Khối Thi đua các Bộ, ngành Tổng hợp triển khai nhiệm vụ năm 2020 (24/02/2020)

  Ngày 21/02/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020.Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành đồng chủ trì Hội nghị.

 •   /DATA/2020/01/chutoa-09_58_26_096.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng (16/01/2020)

  Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thực hiện phương châm hành động của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả" và thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn trong năm. Do đó, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, góp phần thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

 •   /DATA/2018/06/hcmchupluuniem-09_51_32_145.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nguồn tài liệu về phong trào thi đua yêu nước bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (12/06/2018)

  Cách đây 70 năm, ngày 27 tháng 3 năm 1948, Trung ương Đảng đã đề ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trao thi đua ái quốc. Để triển khai Chỉ thị một cách sâu rộng, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, chính thức phát động Cuộc vận động Thi đua ái quốc. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp dâng lên mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn trong cả nước, trong quân đội và các tầng lớp nhân dân. Bài viết xin giới thiệu nguồn tài liệu về phong trào thi đua yêu nước bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, giá trị nguồn tài liệu và việc tổ chức tiếp cận, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quý giá này.