Sửa đổi luật thanh niên

 •   /DATA/2019/09/bo_truong_bo_noi_vu_le_vinh_tan__1_-15_16_27_157.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tạo hành lang pháp lý để thanh niên phát huy sức trẻ (10/09/2019)

  Sáng 10/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục họp Phiên thứ 37 thảo luận, cho ý kiến về Luật Thanh niên sửa đổi.

 •   /DATA/2019/08/phong_pkin-11_17_31_967.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự thảo luật Thanh niên (sửa đổi): Cần có nhiều chính sách tốt cho thanh niên (30/08/2019)

  Ngày 28.8, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo luật Thanh niên (sửa đổi) với sự tham gia của nhiều bộ ngành T.Ư và các đại biểu từng làm công tác thanh niên.

 •   /DATA/2019/08/69046326_395269637848155_135046106932314112_n_18_10_07_823-11_16_15_346.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên (30/08/2019)

  Nghị quyết Trung ương 7 khóa X "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá", Kết luận số 80/KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW đã đề ra nhiệm vụ phải nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005 cho phù hợp.

 •   /DATA/2019/08/ttr_tatuan-11_13_32_941.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số nội dung mới trong dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (30/08/2019)

  Ngày 05/8, tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2019, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn đã báo cáo tóm tắt Tờ trình Chính phủ về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi). Trong đó, dự thảo Luật đã bổ sung một số nội dung mới nhằm bảo đảm thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ của thanh niên và chính sách của Nhà nước đối với thanh niên.

 •   /DATA/2019/08/tt_tuan-11_12_13_671.jpeg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Một số vấn đề xin ý kiến Chính phủ về dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (30/08/2019)

  Thực hiện Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các bộ, ngành xây dựng dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

 •   /DATA/2019/08/img_0442_atuan-11_10_32_127.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (30/08/2019)

  Ngày 08/7, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn dự và chủ trì Hội thảo.

 •   /DATA/2019/08/img_3009_ttrtuan_pbkhaimac-11_07_53_779.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) (30/08/2019)

  Ngày 18/6, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi).TS. Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ và bà Astrid Bant - Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đồng chủ trì Hội thảo.