Thanh tra, kiểm tra

 •   /DATA/2019/10/cao_huy_long_16_53_54_553-15_35_43_655.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của tỉnh Bắc Giang (01/01/2000)

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 465/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2019 thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

 •   /DATA/2019/08/tải_xuống__1_-14_58_36_629.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận của thanh tra Bộ Nội vụ về tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm lãnh đạo tại tỉnh Thái Nguyên (08/08/2019)

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 123/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng công chức, viên chức; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; bổ nhiệm; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

 •   /DATA/2019/08/klthanhtra-11_13_54_745.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Tuyên Quang (09/08/2019)

  Ngày 17/7, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 350/TB-TTBNV kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Tuyên Quang giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 28/02//2019.

 •   /DATA/2019/08/bo_tnmt-11_04_01_108.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (09/08/2019)

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 372/TB-TTBNV kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL); tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). 

 •   /DATA/2019/08/img_5399-15_55_00_941.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (08/08/2019)

  Ngày 23/7, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.Làm việc với Tổ công tác có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 •   /DATA/2019/08/toncucthue-15_20_29_845.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, viên chức tại Tổng cục Thuế (08/08/2019)

  Ngày 20/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 297/TB-TTBNV kết luận thanh tra tại Tổng cục Thuế và 17 đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức; số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức, viên chức và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/8/2018.