Thanh tra, kiểm tra

 •   /DATA/2019/10/image_15_54_37_130-15_44_48_465.jpeg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (09/10/2019)

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 499/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký kết hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/4/2019.

 •   /DATA/2019/10/toan_canh_lc-15_42_51_721.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Lào Cai (04/10/2019)

  Sáng ngày 04/10, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Lào Cai. 

 •   /DATA/2019/10/toan_canh_yb-15_41_15_683.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Yên Bái (03/10/2019)

  Sáng ngày 03/10, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Yên Bái. 

 •   /DATA/2019/10/toancanh__1_-15_39_27_648.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Long An (25/09/2019)

  Sáng ngày 25/9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Long An.

 •   /DATA/2019/10/toancanh-15_24_31_843.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Bình Phước (24/09/2019)

  Sáng ngày 24/9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Bình Phước.

 •   /DATA/2019/09/a32-15_58_10_907.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức của tỉnh Bắc Giang (24/09/2019)

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 465/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, nâng ngạch công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2019 thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

 •   /DATA/2019/09/kt6-16_22_05_612.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Cao Bằng (13/09/2019)

  Sáng ngày 13/9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Cao Bằng.

 •   /DATA/2019/09/20190823_9205_bt_ketluan-14_59_00_816.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ và công tác cải cách hành chính tại tỉnh Lai Châu (09/09/2019)

  Sáng ngày 23/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn, đã  kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật tại các cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ và công tác cải cách hành chính tại tỉnh Lai Châu. 

 •   /DATA/2019/09/bt_le_vinh_tan-14_53_00_638.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Quảng Ngãi (09/09/2019)

  Sáng ngày 21/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi.

 •   /DATA/2019/09/z26-16_32_08_972.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ tại tỉnh Quảng Nam (06/09/2019)

  Chiều ngày 21/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân - Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Quảng Nam.