Thanh tra, kiểm tra

 •   /DATA/2022/05/d-16_05_28_688.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Hà Giang (17/05/2022)

  Ngày 16/5, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Giang, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Hà Giang.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chủ trì buổi công bố Quyết định. 

 •   /DATA/2022/05/akhuong-16_17_26_842.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố Quyết định thanh tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (06/05/2022)

  Sáng ngày 05/5, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTT&DL), Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức tại Bộ VHTT&DL.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL chủ trì buổi công bố. 

 •   /DATA/2022/04/d-14_39_26_002.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ (06/04/2022)

  Chiều ngày 31/3, tại trụ sở Bộ, Thanh tra Bộ Công an tiến hành công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ.Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và Thiếu tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì buổi công bố.

 •   /DATA/2022/04/d-10_06_52_901.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Thái Bình (06/04/2022)

  Sáng ngày 14/3, tại UBND tỉnh Thái Bình, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, bổ nhiệm công chức; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại UBND tỉnh Thái Bình.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình chủ trì buổi công bố Quyết định.

 •   /DATA/2022/02/d-15_07_47_964.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Ngãi (28/02/2022)

  Sáng ngày 28/02, tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2021.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Võ Phiên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi công bố.

 •   /DATA/2021/02/sl-18_31_46_227.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Sơn La (08/02/2021)

  Ngày 08/02, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 50/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2020.

 •   /DATA/2021/01/d-10_30_49_656.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND Thành phố Cần Thơ (26/01/2021)

  Sáng ngày 25/01, tại UBND Thành phố Cần Thơ, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định số 28/QĐ-TTBNV ngày 20/01/2021 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về kiểm tra việc UBND thành phố Cần Thơ thực hiện Kết luận thanh tra số 594/KL-TTBNV ngày 26/9/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc.

 •   /DATA/2021/01/d-17_03_55_997.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh (18/01/2021)

  Sáng ngày 18/01, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi công bố.

 •   /DATA/2020/12/ah-10_33_03_518.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Đắk Nông (29/12/2020)

  Ngày 25/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 689/TB-TTBNV về  việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Nông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2020.

 •   /DATA/2020/11/6-16_22_00_550.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ (27/11/2020)

  Ngày 23/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành Quyết định số 989/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ.