Thanh tra, kiểm tra

 •   /DATA/2021/02/sl-18_31_46_227.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Sơn La (08/02/2021)

  Ngày 08/02, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 50/TB-TTBNV việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2020.

 •   /DATA/2021/01/d-10_30_49_656.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND Thành phố Cần Thơ (26/01/2021)

  Sáng ngày 25/01, tại UBND Thành phố Cần Thơ, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định số 28/QĐ-TTBNV ngày 20/01/2021 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ về kiểm tra việc UBND thành phố Cần Thơ thực hiện Kết luận thanh tra số 594/KL-TTBNV ngày 26/9/2018 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ. Bà Chu Thị Hồng Tâm, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ chủ trì buổi làm việc.

 •   /DATA/2021/01/d-17_03_55_997.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Hà Tĩnh (18/01/2021)

  Sáng ngày 18/01, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Hà Tĩnh và việc thực hiện các quy định của pháp luật về số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh.Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ và ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì buổi công bố.

 •   /DATA/2020/12/ah-10_33_03_518.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Đắk Nông (29/12/2020)

  Ngày 25/12, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 689/TB-TTBNV về  việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Đắk Nông, giai đoạn từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/4/2020.

 •   /DATA/2020/11/6-16_22_00_550.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ (27/11/2020)

  Ngày 23/11/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ký ban hành Quyết định số 989/QĐ-BNV về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Bộ Nội vụ.

 •   /DATA/2020/10/daidien-11_51_58_795.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thanh tra Bộ Nội vụ công bố Quyết định thanh tra tại tỉnh Sơn La (13/10/2020)

  Sáng ngày 13/10, tại UBND tỉnh Sơn La, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Sơn La.Ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra và ông Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì buổi công bố.

 •   /DATA/2020/09/khuong-09_24_01_791.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra tại Kho bạc Nhà nước (23/09/2020)

  Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Nội vụ, sáng ngày 21/9/2020, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước. Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh chủ trì buổi công bố. 

 •   /DATA/2020/09/3-17_51_58_849.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Ninh Bình (06/09/2020)

  Ngày 04/9, Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 431/TB-KLTT kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Ninh Bình.

 •   /DATA/2020/08/daidiem-11_49_38_074.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Tuyên Quang (22/08/2020)

  Chiều ngày 21/8, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Tuyên Quang.

 •   /DATA/2020/08/ubndtinhangiang-17_34_55_887.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh An Giang (12/08/2020)

  Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 367/TB-TTBNV kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2019.