Điểm sáng trong nông thôn mới

  •   /DATA/2020/12/23-02_00_52_781.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Nam Định: Kinh nghiệm huy động cộng đồng dân cư tham gia xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường nông thôn (28/12/2020)

    Tỉnh Nam Định thuộc trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng; diện tích tự nhiên 1.652,8km2; dân số trên 1,8 triệu người, trong đó khoảng 75% sống ở nông thôn. Tỉnh có 9 huyện và thành phố Nam Định với 229 xã, phường, thị trấn, trong đó có 209 xã, thị trấn có sản xuất nông nghiệp được tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

  •   /DATA/2020/12/22-01_36_44_143.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Phú Yên: Huy động cộng đồng dân cư tham gia xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường ở nông thôn (28/12/2020)

    Qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, cụ thể hóa hành động qua các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Chương trình…, sự phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu đơn vị các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị một cách cụ thể, rành mạch, rõ ràng, công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên, tăng cường, chủ động và sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương.

  •   /DATA/2020/12/20-00_54_36_213.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Quảng Ninh: Kinh nghiệm triển khai mỗi xã một sẩn phẩm (OCOP) (28/12/2020)

    Tỉnh Quảng Ninh là tỉnh miền núi, ven biển nằm ở địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, được ví như Việt Nam thu nhỏ: Có diện tích đất liền rộng 6.100km2, diện tích biển 6.000km2; Dân số 1,3 triệu người, có 22 dân tộc, chủ yếu là người Kinh, Tày, Dao, Sán Chay, Sán Dìu. Tỉnh có vị trí địa chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại, vừa có biên giới trên bộ với Trung Quốc, vừa có biên giới trên biển thông thương với quốc tế.

  •   /DATA/2020/12/18-02_37_40_192.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Thanh Hóa: Kết quả và kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng thôn, bản nông thôn mới (28/12/2020)

    Tỉnh Thanh Hoá là tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, có 3 vùng sinh thái, đứng thứ 5 về diện tích, đứng thứ 3 về dân số so với các đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (diện tích 11.129,48km2, dân số 3,6 triệu người), gồm 7 dân tộc anh em: Kinh, Thái, Mường, Thổ, Dao, H’Mông, Khơ Mú; có 27 huyện, thị xã, thành phố, 635 xã, phường, thị trấn, trong đó có 573 xã xây dựng NTM, với 3.888 thôn, bản.

  •   /DATA/2020/12/17-02_19_13_167.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Yên Bái: Kinh nghiệm của xã Việt Thành (huyện Trấn Yên) trong triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập ở xã khó khăn miền núi (28/12/2020)

    Xã Việt Thành là xã vùng thấp của huyện Trấn Yên, có tổng diện tích đất tự nhiên 1.432ha. Toàn xã có 8 thôn với 870 hộ và 3.080 khẩu. Đời sống Nhân dân có thu nhập chính từ sản xuất nông lâm nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 34 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%, chủ yếu các hộ thuộc diện hộ nghèo đơn thân và bảo trợ xã hội. Văn hoá - xã hội được đầu tư đảm bảo các yêu cầu cần thiết; quốc phòng - an ninh ổn định và giữ vững. Xã Việt Thành được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015.

  •   /DATA/2020/12/16-02_01_44_050.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh): Giải pháp xây dựng nông thôn mới gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống (28/12/2020)

    Huyện Nghi Xuân là một huyện nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh với diện tích hơn 222km22 và dân số hơn 100 ngàn người. Toàn huyện có 17 xã và 2 thị trấn. Trước năm 2010, huyện Nghi Xuân luôn là một huyện nghèo của tỉnh. Khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và Nhân dân huyện Nghi Xuân đã xác định rõ đây là con đường, là mục tiêu, là giải pháp duy nhất lúc này để phát triển huyện nhà vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc cho người dân.

  •   /DATA/2020/12/15-01_46_43_678.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Hải Hậu (Nam Định): Kết quả bước đầu triển khai xây dựng thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Sáng, xanh, sạch, đẹp” (28/12/2020)

    Huyện Hải Hậu nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Nam Định, có diện tích tự nhiên 23.000ha, dân số trên 26 vạn người, có 33km bờ biển và 32 xã, 3 thị trấn, với 546 đơn vị cấp xóm. Là huyện thuần nông, giàu truyền thống cách mạng, được Đảng và Nhà nước phong tặng 4 lần anh hùng, có 40 năm liên tục là điển hình văn hóa cấp huyện của cả nước.

  •   /DATA/2020/12/13-01_19_12_776.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Bắc Kạn: Phát triển mỗi xã một sản phẩm gắn với phát triển du lịch (28/12/2020)

    Tỉnh Bắc Kạn là tỉnh miền núi vùng Đông Bắc. Tỉnh Bắc Kạn có 08 đơn vị hành chính, bao gồm một thành phố và 7 huyện, có diện tích đất tự nhiên là 485.996ha, trong đó 459.390ha đất nông, lâm nghiệp, 19.340ha đất phi nông nghiệp và 7.265ha đất chưa sử dụng.

  •   /DATA/2020/12/10-00_37_38_053.gif?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Bắc Giang: Kinh nghiệm của huyện Lục Ngạn về chuyển đổi sản xuất và phát triển cây có múi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập của người dân nông thôn (28/12/2020)

    Huyện Lục Ngạn là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, với diện tích tự nhiên 103.253,05ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 31.757ha, diện tích rừng và đất lâm nghiệp 51.992ha. Huyện Lục Ngạn có 29 xã, 01 thị trấn với 380 thôn, trong đó có 12 xã vùng cao; toàn huyện còn 11 xã và 35 thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực 2. Dân số 22,5 vạn người, gồm 8 dân tộc cùng sinh sống (Kinh, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Dìu, Sán Chí, Dao, Hoa); năm 2018, giá trị sản xuất/1ha đất canh tác nông nghiệp đạt 107,3 triệu đồng, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 66,3 triệu đồng.

  •   /DATA/2020/12/19-10_27_46_535.png?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

    Bộ Khoa học và Công nghệ: Kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (28/12/2020)

    Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bộ Khoa học và Công nghệ luôn phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành, địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả của Chương trình, trong đó có đóng góp lớn đưa khoa học và công nghệ vào chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo nên những bước đột phá về nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của người dân.