Tin tức - Sự kiện (Nông thôn mới)

 •   /DATA/2020/12/3-10_47_20_231.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Nhận diện vấn đề và đề xuất định hướng cho xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam (22/12/2020)

  Trong 10 năm qua, Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã trở thành một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, tạo nên bước ngoặt lớn trong phát triển nông thôn nước ta. Bộ mặt nông thôn khởi sắc rõ rệt, từng bước gắn phát triển toàn diện nông thôn với cơ cấu lại và đổi mới mô hình tăng trưởng ngành nông nghiệp, ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tạo nền tảng ổn định chính trị, xã hội.

 •   /DATA/2020/12/1-10_14_57_260.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên toàn quốc (22/12/2020)

  Phấn đấu đến năm 2025, cả nước có ít nhất 15 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (Miền núi phía Bắc: 01 tỉnh, Đồng bằng sông Hồng: 08 tỉnh, Bắc Trung Bộ: 01 tỉnh, Nam Trung Bộ: 01 tỉnh, Tây Nguyên: 01 tỉnh; Đông Nam Bộ: 04 tỉnh, Đồng bằng sông Cửu Long: 04 tỉnh). Đây là mục tiêu được Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 đề ra trong mục tiêu cụ thể.

 •   /DATA/2020/12/2-16_22_21_937.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kế hoạch tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (22/12/2020)

  Ngày 06/11/2020, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.

 •   /DATA/2020/12/12-11_20_00_549.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Tĩnh: Giải pháp thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025” (18/12/2020)

  Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội kết nối nông thôn - đô thị theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2020 - 2030, tầm nhìn 2050; đảm bảo kết nối về giao thông, nâng cao chất lượng dịch vụ, đời sống và phát triển kinh tế nông thôn trong quá trình đô thị hóa, tránh lãng phí nguồn lực. Đây là một trong các giải pháp chủ yếu thực hiện Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2114/QĐ-TTg.

 •   /DATA/2020/12/10-11_04_47_463.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của tỉnh Đắk Nông (18/12/2020)

  Báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Nông về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 7 tháng đầu năm 2020 đạt được trên các mặt: ban hành cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình; công tác kiện toàn hệ thống bộ máy chỉ đạo thực Chương trình các cấp (tỉnh, huyện, xã); nâng cao năng lực, đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới; giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với những địa phương (huyện, xã) được công nhận đạt chuẩn và công tác quản lý, sử dụng vốn ngân sách trung ương và huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

 •   /DATA/2020/12/1-15_57_04_418.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới (17/12/2020)

  Ngày 16/12/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 2114/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025”.

 •   /DATA/2020/12/12-15_25_22_132.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  An Giang: Xã Khánh An, huyện An Phú xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (17/12/2020)

  Cuối năm 2016, UBND tỉnh công nhận xã Khánh An đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), đây cũng là xã NTM đầu tiên của huyện An Phú. Giai đoạn 2021 - 2025, huyện An Phú chọn xã Khánh An xây dựng NTM theo các tiêu chí nâng cao. Đảng bộ xã Khánh An tiếp tục huy động sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

 •   /DATA/2020/12/10-15_23_20_852.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sơn La: Xã miền núi Tân Lang, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới (17/12/2020)

  Tại buổi lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La công nhận xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới, ngày 13/12, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La đã trao Bằng công nhận xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên nói chung, xã Tân Lang nói riêng đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 •   /DATA/2020/12/7-15_19_40_076.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Trà Vinh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 (17/12/2020)

  Chiều ngày 16/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI với sự tham gia của gần 400 đại biểu.

 •   /DATA/2020/08/2-09_08_26_837.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Công nhận 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (17/12/2020)

  Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định công nhận huyện Lương Sơn (Hòa Bình) và 2 huyện Nga Sơn và Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.