Điểm tin địa phương - ngành nội vụ

 • /DATA/2017/09/dong_thap_1-15_59_13_789.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đồng Tháp: Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp từ việc đơn giản hóa thủ tục hành chính

  Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC) theo chủ trương của UBND tỉnh, thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) để góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian cho doanh nghiệp (DN).

 • /DATA/2017/09/ha_noi_5-15_57_48_659.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính

  Ngày 25/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 6677/QĐ-UBND về Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các sở và cơ quan ngang sở và Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của UBND các quận, huyện, thị xã thuộc TP Hà Nội giai đoạn 2017 - 2020.

 • /DATA/2017/07/can_tho-09_08_33_564.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Cần Thơ: Tinh gọn bộ máy - Hiệu quả bước đầu

  Thời gian qua, TP Cần Thơ đẩy mạnh các giải pháp thực hiện cải cách hành chính; trong đó có việc sáp nhập, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Việc làm này từng bước góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

 • /DATA/2017/07/ha_tinh_1-09_07_13_567.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công

  Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trong nửa đầu năm 2017 ở Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát triển KT-XH, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

 • /DATA/2017/07/an_giang_1-09_02_22_580.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hiệu quả mô hình "một cửa", “một cửa liên thông” ở An Giang

  Giảm thời gian chờ đợi, thủ tục giải quyết nhanh gọn, cán bộ, công chức (CB,CC) không gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp... là những hiệu quả bước đầu từ mô hình "một cửa", "một cửa liên thông” ở An Giang.

 • /DATA/2017/07/quang_ninh_4-09_00_38_949.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Ninh: Đột phá vì nền hành chính phục vụ

  Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong 3 đột phá chiến lược, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện giao dịch hành chính với cơ quan nhà nước. Xác định rõ điều đó, để thực hiện CCHC đạt hiệu quả, tỉnh đã xây dựng lộ trình cụ thể và tập trung chỉ đạo những nội dung trọng tâm để tạo sự đột phá trong triển khai thực hiện.

 • /DATA/2017/07/da_nang_1-11_16_46_311.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đà Nẵng: Thanh niên với công tác cải cách hành chính”

  Trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, cải cách hành chính được xem là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

 • /DATA/2017/07/tuyen_quang_1-11_15_17_048.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tuyên Quang: Chữ ký số - giải pháp mới trong cải cách hành chính

  Việc ứng dụng chứng thực điện tử, chữ ký số trong các cơ quan Nhà nước là nhu cầu cần thiết trong các giao dịch trên môi trường mạng, nhằm phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính, từng bước xây dựng chính quyền điện tử.

 • /DATA/2017/06/ha_noi_4-14_31_22_992.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Tăng tiện ích tối đa cho người dân, doanh nghiệp

  Cùng với đổi mới chỉ đạo, điều hành theo hướng “5 rõ” và “một việc - một đầu mối xuyên suốt”Hà Nội chọn giải pháp hiện đại hóa nền hành chính bằng việc tăng cường ứng dụng CNTT nhằm xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan từ TP đến tận cấp xã để phục vụ tốt nhất cho người dân, DN.

 • /DATA/2017/06/an_giang-14_33_16_810.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  An Giang: Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2017

  Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh An Giang luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, các chỉ đạo của Bộ Nội vụ để thực hiện đồng bộ cải cách hành chính đạt hiệu quả và đúng pháp luật; Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của từng cán bộ, công chức đều nâng lên. Sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính quyền các cấp nhằm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết khó khăn, hạn chế hướng tới chất lượng phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, đồng thời để thu hút các doanh nghiệp gia nhập thị trường và đầu tư sản xuất kinh doanh tại An Giang. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước được đẩy mạnh, tỷ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức đạt trên 90%; phần mềm quản lý, chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng, văn phòng điện tử; hệ thống thư điện tử, ứng dụng chữ ký số và nhiều phần mềm chuyên dùng khác trong cơ quan nhà nước được thực hiện tốt, từng bước hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp cơ bản đáp ứng theo hướng hiện đại.

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.677.291

Khách Online : 451