Điểm tin địa phương - ngành nội vụ

 • /DATA/2017/06/quang_binh_1-10_24_49_577.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Bình: Đo mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đối với các dịch vụ do bộ máy Nhà nước cung ứng bằng Chỉ số PAPI

  Dựa vào kết quả của Dự án Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) cấp tỉnh ở Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Công tác lý luận thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố, Quảng Bình là tỉnh có nhiều năm liên tục đạt 6/6 lĩnh vực nội dung đều ở mức điểm trung bình cao trở lên, được xếp vào nhóm đạt điểm cao và 03 năm liên tiếp (2011-2013) đứng đầu toàn quốc, năm 2014 xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố, năm 2015 xếp thứ 18/63, năm 2016 xếp thứ 05/63. Qua thời gian tiếp cận, nghiên cứu, Chỉ số PAPI đã được khai thác, xem là cơ sở quan trọng để chính quyền các cấp tiếp nhận phản hồi từ người dân, doanh nghiệp, từ đó có giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ do bộ máy Nhà nước cung ứng.

 • /DATA/2017/06/quang_nam_1-10_27_09_402.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Nam: Nâng chất cải cách hành chính

  Nỗ lực làm đầu mối tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc các sở, ngành của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư trong nhiều tháng qua đã thực sự hiệu quả.

 • /DATA/2017/06/ha_noi-10_29_01_007.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Chi hơn 14 tỷ đồng cho 145 cán bộ, công chức cấp xã nghỉ tinh giản biên chế

  UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3308/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế của thành phố Hà Nội theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20-11-2014 của Chính phủ (đợt 1 năm 2017).

 • /DATA/2017/06/son_la-08_32_56_173.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Sơn La công khai số điện thoại đường dây nóng về cải cách hành chính

  UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La công bố, công khai số điện thoại và quy định hoạt động đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính.

 • /DATA/2017/06/ha_noi_1-15_44_53_740.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Vì một nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân

  Thực hiện Năm Kỷ cương hành chính 2017 và Chương trình số 08 của Thành ủy, Sở Nội vụ Hà Nội đã tập trung hiện đại hóa nền hành chính, đi đầu trong rà soát, cơ cấu lại đội ngũ, chú trọng nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, viên chức. Qua đó tạo ra những chuyển biến rõ nét trong triển khai nhiệm vụ, làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối tham mưu trong thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của thành phố.

 • /DATA/2017/06/tien_giang-08_36_05_043.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Tiền Giang: Tăng cường quản lý thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính

  Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn số 2316/UBND-NC về việc tăng cường quản lý thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 • /DATA/2017/06/ha_noi-08_39_19_871.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nội: Phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm

  Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Quyết định số 3263/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

 • /DATA/2017/05/da_nang-14_23_31_030.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Đà Nẵng: Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo”

  Ngày 19/5/2017 2017, Ban Tôn giáo thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu Luật Tín ngưỡng, tôn giáo” nhằm thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 của UBND thành phố Đà Nẵng, đồng thời nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị thành phố về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần tạo phong trào thi đua sôi nổi cho đội ngũ này hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

 • /DATA/2017/05/ha_nam-14_25_49_433.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Hà Nam: Triển khai kế hoạch thuê phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

  UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 22/5 phê duyệt kế hoạch thuê phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

 • /DATA/2017/05/quang_nam-15_00_51_893.jpg?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Quảng Nam: Gia tăng tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính

  Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, từ ngày 9/1 đến 18/5 đã có 15.084 hồ sơ được tiếp nhận tại trung tâm. Số lượng hồ sơ được giải quyết, chuyển cho bộ phận trả kết quả tập trung tại trung tâm là 13.290 hồ sơ. Tổng lệ phí thu được đến hết ngày 18/5 khoảng hơn 1,8 tỷ đồng. Số phí này đã chuyển về các đơn vị hơn 1,1 tỷ đồng trong quý I/2017 và hơn 498,9 triệu đồng trong tháng 4/2017. Hiện có 748 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của 19 sở, ban, ngành và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn Quảng Nam được giải quyết tại trung tâm (số 159B Trần Quý Cáp, TP.Tam Kỳ).

 • banner-right-02
 • banner-right-03
 • banner-right-04
 • banner-right-03

Chỉ số cải cách hành chính

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 24.005.478

Khách Online : 106