Lê Minh Phương

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Chuyên viên

Email : Leminhphuong@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 62820376