Hoàng Ngọc Anh

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : hoangngocanh@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.62820421-0903409407