Ngô Quang Phát

Đơn vị : Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính(Vụ Cải cách hành chính)

Chức danh : Phó Vụ trưởng

Email : ngoquangphat@moha.gov.vn

Điện thoại : 024.37957429-0942888088