Lê Phúc Hiếu

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Chuyên viên

Email : lephuchieu@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 62820376