Lê Thị Thúy

Đơn vị : Danh sách công chức(Vụ Tiền lương)

Chức danh : Văn thư

Email : lethithuy@moha.gov.vn

Điện thoại : 62820376