Trần Văn Long

Đơn vị : Lãnh đạo Văn phòng(Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ)

Chức danh : Phó Vụ trưởng - Phó Chánh văn phòng

Email : tranvanlong@moha.gov.vn

Điện thoại : 024 62695755