Tin-covid19

Bộ Nội vụ tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19

14:20 14/12/2020 | Lượt xem : 141

Thực hiện Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 03/12/2020, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6398/BNV-VP về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Nội vụ; các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ, trong Công văn Bộ trưởng chỉ đạo:
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19 Bộ Nội vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch; chủ động rà soát phương án, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trong tình hình mới.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp phổ biến, tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện nêu trên tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tiếp tục dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết; trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn... theo đúng quy định. Các cơ quan, đơn vị khi tổ chức các sự kiện, hoạt động có tiếp xúc với người đến từ nước ngoài, nhất là từ các nước có nguy cơ cao phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước và Website của các đơn vị trực thuộc Bộ tiếp tục truyền thông về phòng, chống dịch, trong đó nhằm phổ cập tinh thần không chủ quan đối với dịch bệnh; hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong công chức, viên chức, người lao động.

 

Anh Cao

Khuyến cáo