Tin-covid19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ họp đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh

08:05 07/04/2020 | Lượt xem : 10836

Chiều ngày 06/4, tại trụ sở Bộ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) tổ chức họp trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống dịch trong thời gian vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân dự và chỉ đạo cuộc họp.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ chủ trì cuộc họp.

Dự cuộc họp, tại điểm cầu phòng họp trụ sở Bộ có Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân; Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Trưởng ban Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm Thông tin; đại diện Thường trực Đảng ủy, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tại điểm cầu phòng họp các đơn vị có lãnh đạo các đơn vị: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Học viện Hành chính Quốc gia và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Lê Văn Phương trình bày Báo cáo tại cuộc họp

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, qua quá trình triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thực hiện công tác phòng, chống dịch tại Bộ Nội vụ với sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, lãnh đạo các đơn vị công tác phòng, chống dịch đã được thực hiện tốt. Cụ thể:

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời, quyết liệt các biện pháp ứng phó với nguy cơ lây lan của dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan, đơn vị mình theo đúng khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo đã phối hợp với Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) tổ chức phun thuốc diệt khuẩn tại Trụ sở cơ quan Bộ; mua sắm, cấp phát miễn phí các trang thiết bị cần thiết (nước sát khuẩn tay, khẩu trang đạt tiêu chuẩn…) để thực hiện phòng, chống dịch; thông báo công khai số người thuộc diện cách ly y tế tại nhà theo quy định. Tổ chức kiểm tra thân nhiệt của tất cả người vào trụ sở cơ quan Bộ làm việc; công chức, người lao động trong thời gian làm việc tại trụ sở Bộ phải đeo khẩu trang để phòng, chống lây lan dịch theo quy định của ngành Y tế.

Hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động thực hiện tự cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ có trách nhiệm thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến dịch COVID-19 có liên quan đến công chức, viên chức, người lao động và danh sách trực hằng ngày của đơn vị về Văn phòng Bộ (qua Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19) để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Tăng cường các cuộc họp trực tuyến, kể từ ngày 01/4/2020, các đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, cụ thể: đối với lãnh đạo Bộ, theo sự phân công của Bộ trưởng; đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, hằng ngày bố trí lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động trực luân phiên để xử lý công việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Công đoàn Bộ Nội vụ đã phát động đợt quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ với tổng số tiền là 300 triệu đồng gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Bộ đã cử đoàn viên thanh niên phối hợp đo kiểm tra thân nhiệt tại trụ sở cơ quan và huy động được trên 2.000 khẩu trang phát miễn phí cho công chức, viên chức, người lao động.

Nhìn chung, đến nay, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại nơi làm việc và nơi cư trú. Tính đến ngày 06/4/2020, Bộ Nội vụ có tổng số 134 người thuộc diện tự cách ly tại nhà, đến nay đã có 88 trường hợp đã hoàn thành việc cách ly, có 46 công chức, viên chức, người lao động đang thực hiện cách ly.


Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ
phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực Bộ Nội vụ đã trao đổi về những kết quả, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đồng thời đề xuất, kiến nghị nhằm đưa ra các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 tại Bộ Nội vụ trong thời gian tới. 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, Trưởng ban Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa biểu dương các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Bộ Nội vụ đã ban hành  11 văn bản chỉ đạo và từ sau cuộc họp ngày 16/3 đến nay đã có 8 nội dung báo cáo Bộ trưởng và được Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện các nội dung này.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần bổ sung vào Báo cáo như: công tác tuyên truyền còn đơn giản, sơ sài, cần bổ sung thêm tin của các đơn vị trực thuộc và trong cả hệ thống ngành Nội vụ; đặc biệt, vấn đề phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên. Chế độ báo cáo nhanh, báo cáo ngày chưa được cập nhật đầy đủ và công khai thông tin; trong Bộ cơ bản làm tốt công tác phòng, chống dịch, tuy nhiên, vẫn còn một vài trường hợp thực hiện chưa được nghiêm túc (không đeo khẩu trang, đeo khẩu trang không đúng, không sát trùng tay khi vào thang máy, chưa thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 2m khi giao tiếp với nhau); chưa đề xuất những hạn chế, khó khăn về chuyên môn, kế hoạch, tuyên truyền; mới dự báo đối tượng tiếp xúc gần, cần phải cụ thể hơn (như F2, F3, F4)...

Về phương hướng trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị cần thực hiện tốt các Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, không lùi nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng được giao.

Về đề xuất, Thứ trưởng đề nghị khối cơ quan Bộ trích cho công chức, viên chức 300.000 đồng/người để mua khẩu trang, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin sớm hoàn thành phòng họp trực tuyến. Trung tâm Thông tin cần có kế hoạch hành động đẩy mạnh tuyên truyền; hướng dẫn cách sử dụng phần mềm cho các đơn vị để khi họp trực tuyến đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Hàng ngày Văn phòng Bộ có báo cáo nhanh tình hình COVID-19 vào 16 giờ chiều. Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bằng Nghị quyết để hưởng ứng, qua đó chỉ ra các công việc cụ thể cần làm.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đề nghị, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ nghiêm túc chấp hành và thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để hoàn thành xuất sắc công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ Nội vụ, không để trường hợp nào bị nhiễm, bị lây lan trong Bộ và ra cộng đồng. Đồng thời, bổ sung một số kiến nghị đề xuất, ý kiến phát biểu đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo, của các đại biểu; đặc biệt, là bổ sung những nội dung chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân để hoàn thiện báo cáo, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo trong thời gian vừa qua và đã thành công trong áp dụng công nghệ thông tin để xử lý công việc hàng ngày. Để hoàn thành nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị các đơn vị cần thực hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa đã nêu ra. Đồng thời, tập trung vào 8 vấn đề sau:

Ban Chỉ đạo cần bám sát vào các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và thành phố Hà Nội để cập nhật thông tin và chấp hành cho tốt. Tham mưu cho Bộ trưởng để chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, không để xảy ra dịch tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ; không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định của Thủ tướng Chính phủ.

- Tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức cách ly, làm việc tại nhà nên cần phân công hợp lý, tăng cường trực tuyến để giữ khoảng cách an toàn, không ra đường khi không cần thiết. Nếu công chức, viên chức vi phạm các quy định sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị.

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức khai báo y tế bắt buộc. Hàng ngày có báo cáo Ban Chỉ đạo vào 16 giờ 00 phút.

- Người đứng đầu triển khai kiểm tra thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương. Hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ của tháng 4. Đồng thời, tạo điều kiện tối đa cho công chức, viên chức ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc.

- Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Thông tin hướng dẫn thực hiện các cuộc họp trực tuyến, để kịp thời khắc phục các sự cố kỹ thuật, có người điều hành các cuộc họp (Văn phòng Bộ về nội dung, Trung tâm Thông tin về kỹ thuật). Từ nay sẽ áp dụng họp trực tuyến thường xuyên.

- Thực hiện báo cáo ngày, tuần nghiêm túc. Hàng tuần Ban Chỉ đạo đều họp giao ban để kịp chỉ đạo.

- Về khen thưởng, người đứng đầu các đơn vị nắm tình hình cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để có hình thức khen thưởng kịp thời.

- Về kinh phí, Văn phòng Bộ và các đơn vị đảm bảo đủ kinh phí chống dịch và mua trang thiết bị để làm việc trực tuyến mang tính lâu dài. Sớm triển khai phòng họp trực tuyến của Bộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân; đồng thời, đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và cụ thể chỉ đạo của Bộ trưởng thành hành động thực hiện thiết thực, hiệu quả.Lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại các điểm cầu

Anh Cao

 

Tin khác

Khuyến cáo