Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 (08/04/2022)

Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 đặt ra các mục tiêu về bao phủ vaccine; tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng, chống dịch COVID-19; giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á...
/DATA/2022/04/cv-09_46_12_187.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp

Bộ Nội vụ thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (02/03/2022)

Ngày 01/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID - 19 Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 699/BNV-BCĐ thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiêm vắc xin và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 24/02/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, biến thể Sars-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19.
/DATA/2022/03/dothannhiet-16_54_07_908.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter