Ban Chỉ đạo quốc gia bàn về tiêm vaccine ngừa COVID-19 (23/02/2021)

Về cơ bản việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ tiến tới Nhà nước đảm bảo người dân được tiêm miễn phí giống như tiêm chủng các vaccine phòng chống dịch bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng, bên cạnh đó vẫn có một phần nhỏ là vaccine dịch vụ dành cho những người có khả năng chi trả.
/DATA/2021/02/30-14_49_38_571.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp