Thông điệp của Thủ tướng gửi phiên họp đặc biệt của Liên Hợp Quốc về COVID-19 (04/12/2020)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Thông điệp quan trọng gửi tới phiên họp đặc biệt về ứng phó với đại dịch COVID-19 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 diễn ra từ ngày 3-4/12/2020 tại New York, Hoa Kỳ. Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ xin giới thiệu toàn văn Thông điệp của Thủ tướng được Cổng thông tin điện tử Chính phủ đăng tải ngày 04/12.
/DATA/2020/12/8-10_13_52_405.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter
Xem tiếp

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch bệnh COVID-19 (29/10/2020)

Ngày 27/10, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 5655/BNV-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch bệnh COVID-19.
/DATA/2020/10/4-10_39_27_565.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter