Tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch bệnh COVID-19 (29/10/2020)

Ngày 27/10, Bộ Nội vụ ban hành Văn bản số 5655/BNV-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân về việc thực hiện Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19, trong đó, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không lơ là, chủ quan với dịch bệnh COVID-19.
/DATA/2020/10/4-10_39_27_565.jpg?width=250&height=150&mode=crop&anchor=middlecenter