• Ban Chấp hành Trung ương quyết định tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức cấp chính quyền địa phương

    Chiều 7/5, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra sau 4 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị. Tại Hội nghị này, Trung ương đã xem xét, quyết định về: Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII; số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng; đồng thời cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác như mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị.

  • Về quy định bãi nhiệm đại biểu và Chủ tịch HĐND xã

    Theo quy định, có trường hợp đưa Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND không còn xứng đáng ra HĐND xã bãi nhiệm, hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND, khi bãi nhiệm có thể nảy sinh những vướng mắc, như: trường hợp nào thì bãi nhiệm Chủ tịch HĐND; tỷ lệ bãi nhiệm đối với đại biểu HĐND và Chủ tịch HĐND có giống nhau không; nếu bãi nhiệm các chức vụ thì người đó còn là đại biểu không; trường hợp bãi nhiệm không đạt tỷ lệ quy định thì có cách thức bãi nhiệm nào khác? Những vấn đề này có nội dung đã được pháp luật quy định rõ ràng, có vấn đề được quy định chung để áp dụng cho nhiều trường hợp thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐND nhưng có trường hợp chưa được giải quyết thỏa đáng, các cơ quan xây dựng chính sách cần nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

  • “Bộ máy chính quyền đang bị chồng chéo chức năng”

    Song song với luồng ý kiến giữ nguyên mô hình cũ, luồng ý kiến thứ hai đề nghị phải mạnh dạn đổi mới không ngại xáo trộn.

  • Dữ liệu hiện đang được cập nhật...

Chính quyền địa phương