• Xây dựng và hoàn thiện chính quyền cấp xã theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

    Để triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, rất cần thể chế hóa tinh thần Hiến pháp theo hướng đổi mới, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của mô hình chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), nhất là mô hình chính quyền xã trong điều kiện xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  • Xây dựng và hoàn thiện chính quyền cấp xã theo tinh thần Hiến pháp năm 2013

    Để triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013, rất cần thể chế hóa tinh thần Hiến pháp theo hướng đổi mới, hoàn thiện tổ chức, hoạt động của mô hình chính quyền cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn), nhất là mô hình chính quyền xã trong điều kiện xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  • Đại hội thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ sáu

    Ngày 4-7, tại Nhà hát Hòa Bình, Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước TP Hồ Chí Minh lần thứ VI - năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu ý kiến.

Chính quyền địa phương

  • banner-05