Hai kỳ vọng lớn của cử tri cả nước

16:11 10/05/2016 | Lượt xem : 3610

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, chống bằng được tham nhũng, đây vừa là yêu cầu của nhân dân, vừa là lời hứa của những lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong cuộc vận động bầu cử Quốc hội (QH) khóa XIV.

Chương trình hành động của Tổng Bí thư tiếp tục nhấn mạnh vào việc “kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực và phải chống cho được tham nhũng”. Cùng đó là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho hay để chống được tham nhũng thì phải chống luôn những ai gây khó cho việc chống tham nhũng. Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định với chủ quyền “chúng ta không cam chịu, không cúi đầu”.

Tham nhũng rõ ràng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho nguồn lực quốc gia bị lãng phí, động lực phát triển bị triệt tiêu. Một nghiên cứu của VCCI chỉ ra rằng nếu giảm 1% đơn vị gánh nặng tham nhũng (tỉ lệ chi phí không chính thức trên thu nhập của doanh nghiệp), đầu tư tư nhân sẽ tăng 6,4%, số việc làm tư nhân sẽ tăng 1,8% và thu nhập bình quân đầu người sẽ tăng 2,3%. Như vậy, nguồn lực và động lực cho phát triển cũng sẽ được nâng lên. Và nếu tính trên số lượng hàng trăm ngàn doanh nghiệp hiện có, gánh nặng tham nhũng cũng lên đến hàng ngàn tỉ đồng/năm.

Những số tiền hàng ngàn tỉ đồng ấy, nếu không bị các quan tham nhũng nuốt mất thì chắc chắn sẽ là một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt sẽ là một nguồn lực lớn cho việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ.

Dễ thấy muốn bảo vệ được chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thì quốc gia phải cường thịnh. Muốn quốc gia cường thịnh thì phải chống được tham nhũng, muốn đẩy lùi được tham nhũng thì như Thủ tướng Chính phủ khẳng định, phải xây dựng được một bộ máy liêm chính, gần dân.

Chống “nội xâm” tham nhũng, chống các thế lực ngoại bang xâm phạm chủ quyền vì thế mà có mối quan hệ khăng khít. Chống được tham nhũng thì mới dành được nguồn lực cho phát triển, thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Quan trọng hơn, chống được tham nhũng thì mới giữ vững được niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Bởi chính niềm tin của nhân dân là vũ khí quyết định đưa đến thắng lợi trong bất kỳ cuộc chiến đấu nào, trong đó cuộc chiến bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực tế lịch sử đã chứng minh điều đó. Và người dân đang tiếp tục đặt hai kỳ vọng to lớn ấy đối với các ứng viên ĐBQH khóa XIV, khi những ứng viên này đang nắm những trọng trách to lớn đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc!

CHÂN LUẬN

Theo: http://plo.vn/