Nghiên cứu - trao đổi (Bầu cử)

 • Để bảo đảm tỷ lệ nữ trong bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân

  Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có quyền lập hiến và lập pháp; HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tỷ lệ nữ tham gia vào các cơ quan quyền lực này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mức độ tham gia của nữ giới trong các cơ quan quyền lực này sẽ bảo đảm các chính sách được hoạch định, ban hành và thực thi đáp ứng tốt hơn nhu cầu phổ quát của các tầng lớp xã hội....

 • Tập trung tuyên truyền bầu cử cho đồng bào dân tộc thiểu số

  Để đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn hiểu rõ hơn về bầu cử, các địa phương phía Nam đã có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, dễ hiểu đến với mỗi người dân trên địa bàn....

 • Hai kỳ vọng lớn của cử tri cả nước

  Bảo vệ vững chắc chủ quyền, chống bằng được tham nhũng, đây vừa là yêu cầu của nhân dân, vừa là lời hứa của những lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong cuộc vận động bầu cử Quốc hội (QH) khóa XIV....

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với đạo lý vì dân trong bầu cử

  Hơn ai hết, là một người yêu nước, thương dân đến tột bậc, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rõ nỗi thống khổ và sự bất bình của người dân khi bị các tổ chức quyền lực của thực dân phong kiến đè đầu, cưỡi cổ. Không chịu nổi cuộc sống cực nhục của đồng bào mình, Người đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước để thiết lập nên một nền dân chủ, mà ở đó, quyền lực thuộc về nhân dân, nhân dân thực sự làm chủ ...

 • Tiêu chuẩn đại biểu và lựa chọn của cử tri

  Khi lựa chọn người đại diện cho mình, cử tri sẽ cân nhắc đức, tài của người đó. Đức là ở tâm huyết, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Tài ở tầm nhìn, khả năng nắm bắt thực tế, phương thức giải quyết các thách thức thực sự hiệu quả. Và cử tri là người quyết định. Lá phiếu của cử tri là trách nhiệm, là sự đắn đo, tín nhiệm lựa chọn người tiêu biểu nhất đại diện cho mình tham gia Quốc hội.“Làm việc nước bây ...

 • Cơ chế nào giám sát lời hứa ?

  Cử tri sẽ là người giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện các lời hứa của đại biểu dân cử. Khi các đại biểu trúng cử xa rời chương trình hành động, không nỗ lực thực hiện các lời hứa, thì cử tri có quyền truy vấn, nhắc nhở và thậm chí là bãi nhiệm nếu như không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân....

 • Để bản lĩnh người đại biểu dân cử được phát huy

  Nhiều ý kiến cử tri chưa hài lòng về chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND do việc bố trí nhân sự chưa phù hợp...

 • Thành tựu to lớn, có ý nghĩa đặc biệt

  Chỉ còn ít ngày nữa, cử tri cả nước sẽ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhân dịp này, Báo Hànộimới thực hiện loạt bài viết nhằm làm rõ những thành tựu cũng như những vấn đề đặt ra hiện nay đối ...

 • Lá phiếu của trách nhiệm và niềm tin

  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) là mục tiêu, nhiệm vụ, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Thành tựu đạt được thời gian qua là rất to lớn, có ý nghĩa đặc biệt, nhưng chưa đủ làm chúng ta hài lòng. ...

 • Để có sự tin tưởng tuyệt đối của cử tri

  Người ứng cử đại biểu Quốc hội (QH) khóa XIV và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nếu có được sự tin tưởng và ủng hộ của đại đa số cử tri trong đơn vị bầu cử nơi mình ứng cử thì cơ hội trở thành người đại biểu của nhân dân sẽ trở thành hiện thực....